Onze visie op wonen voor ouderen

“Ga uit van wat ouderen kunnen en willen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener ouderen”.

Lees meer

Woning uitgelicht

Oostpoort zuidoost

‘Oostpoort’ biedt comfortabele woningen en een goed aanbod van winkels, scholen, horeca, sport en cultuur in de directe omgeving. Verder is het gebied een autoluw woongebied welk helemaal afgestemd is op de voetganger en fietser.

Lees meer over deze woning