Klachtenbehandeling

Wij doen er alles aan om goede producten en diensten te leveren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of een medewerker die u niet correct behandelt. Voor ons is dat een signaal om de dienstverlening te verbeteren. Bespreek het met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Voor een vlotte afhandeling van uw klacht verzoeken wij u de volgende route te volgen:

I. Neem direct contact op met uw contactpersoon

Benoem en bespreek uw ongenoegen of probleem rechtstreeks met de desbetreffende contactpersoon. Bij hem/haar kunt u uw kritiek of klacht mondeling of schriftelijk toelichten. Vaak is een oplossing dichtbij.

Wie is uw contactpersoon?

Huurt u uw woning van een zorginstelling? Neem dan contact op met uw zorginstelling.
Bent u een particuliere huurder of bewoner van een woning van Vastgoed zorgsector? Dan is de beheerder of het onderhoudsbedrijf, die namens Vastgoed zorgsector de verhuurzaken/technische beheer, verzorgt uw contactpersoon.
Bent u een bedrijfsmatig huurder (denk aan zorg- welzijnsorganisatie of huisarts)? Dan is de klantmanager van Vastgoed zorgsector uw contactpersoon.

II. Een klacht indienen

Heeft het gesprek met uw contactpersoon niet of onvoldoende geleid tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Vastgoed zorgsector. U kunt daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier dat u kunt downloaden en ingevuld toesturen aan Vastgoedzorgsector, t.a.v. receptie, Postbus 429, 3500 AK Utrecht of aan info@vastgoedzorgsector.nl. Als u een afdruk van het klachtenformulier wilt ontvangen, kunt u dat ook aan ons laten weten via info@vastgoedzorgsector.nl, dan sturen wij u het formulier per post toe. U ontvangt een bevestiging van ons.

III. Klachtencommissie

Bent u niet tevreden over de (voorgestelde) oplossing van uw klacht? Dan kunt u dit, als laatste stap van de interne klachtenprocedure die Vastgoed zorgsector kent, melden bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Na onderzoek en overleg, adviseert de klachtencommissie de directie van Vastgoed zorgsector over de afhandeling van de klacht. Hierna neemt de directie een definitief besluit dat, samen met het advies van de klachtencommissie, per brief aan u kenbaar wordt gemaakt.

Een klacht bij de klachtencommissie kunt u indienen bij de secretaris van de klachtencommissie. Dat kan per e-mail: klachtencommissie@vastgoedzorgsector.nl, of stuur uw klacht per post:

Klachtencommissie Vastgoed zorgsector
t.a.v. secretaris klachtencommissie
Antwoordnummer 6219
3500 VC UTRECHT

De klachtencommissie handelt op basis van het Reglement klachtencommissie Vastgoed zorgsector.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over de behandeling van klachten. Wij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (030) 221 20 50 of stuur een mail naar info@vastgoedzorgsector.nl.