Over Vastgoed zorgsector

Wie is Vastgoed zorgsector?

Vastgoed zorgsector is een belegger in duurzame huisvesting voor ouderen. We richten ons op senioren (55+) die aantrekkelijk, comfortabel en met de mogelijkheid van zorg willen wonen. Dat doen we al sinds 1969.

Onze aanpak

Met onze ruime kennis en jarenlange ervaring realiseren we woonruimte waar ouderen zich thuis voelen; woningen waar ouderen wonen met zorg en dienstverlening binnen handbereik. Vastgoed zorgsector vindt het belangrijk dat haar woongebouwen meerwaarde bieden voor de bewoners én voor de buurt. De lokale behoefte is bepalend in onze werkwijze. Daarom betrekken we bewoners en buurt in een zo vroeg mogelijk stadium bij onze plannen. We gaan uit van wat ouderen kunnen en willen.

Nieuwe investeringen

Voor de realisatie van nieuwe projecten zoeken we samenwerking met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en zorgpartners. Samen met hen bieden we betaalbare woonruimte in een comfortabele, veilige en prettige omgeving. Dit doen we door (turn-key) nieuwbouw of aankoop van bestaand vastgoed. Wij investeren graag in wonen voor ouderen in die gebieden waar (ook op termijn) voldoende vraag is naar ouderenhuisvesting.

Wij creëren woonvormen die aansluiten bij de huidige woonwensen van ouderen. Dit doen we door bewoners, buurt, lokale ondernemers en overige betrokken organisaties vanaf de start erbij te betrekken.