Herontwikkeling in Gorssel

De Bloemenkamp in Gorssel

Herontwikkeling De Bloemenkamp in Gorssel

Wat gebeurt er met De Bloemenkamp?
Het bestaande appartementencomplex is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. We willen op deze locatie nieuwe woningen voor ouderen realiseren. Bij de realisatie willen we omwonenden bij de planvorming betrekken. We hebben de ambitie om actief een bijdrage te leveren aan het prettig oud worden van bewoners in Gorssel. Om een goede invulling te geven aan de (woon)wensen van ouderen, nodigen we belangstellenden en (toekomstige) bewoners uit om in de uitwerkingsfase mee te denken over het eindresultaat.
 
Deze pagina wordt gedurende het herontwikkelingsproces steeds bijgewerkt met de meest actuele informatie. Na de bijeenkomsten van 24 januari en 29 februari kunt u hier de gepresenteerde informatie nog eens teruglezen.
 

Wie is Vastgoed zorgsector?

Met onze ruime kennis en jarenlange ervaring realiseren we woonruimte waar ouderen zich thuis voelen; woningen waar ouderen wonen met zorg en dienstverlening binnen handbereik. We vinden het belangrijk dat onze woningen meerwaarde bieden voor de bewoners én voor de buurt. De lokale behoefte is bepalend in onze werkwijze. Daarom betrekken we bewoners en buurt in een zo vroeg mogelijk stadium bij onze plannen. We gaan uit van wat ouderen kunnen en willen.

Wonen in Gorssel

  • Groen en gezellig dorp
  • Alle voorzieningen in de buurt
  • Comfortabele en duurzame appartementen

Even voorstellen: Vastgoed zorgsector (1)